Autoschade met onbekende dader

Date juni 5, 2008

Onbekend

U herkent het zeker. En misschien is het u wel eens overkomen. U gaat boodschappen doen. Parkeert uw auto keurig in het parkeervak. U komt terug en ontdekt schade aan de auto. Grote ergernis, want er zit (meestal) geen briefje van de dader onder de ruitenwisser en ook ontbreken vaak getuigen. Dus u lijdt schade zonder dat u daaraan iets kunt doen. Of u wordt aangereden door iemand die niet verzekerd is. Ook dan lijdt u schade en wie betaalt?


Gelukkig kennen we in Nederland het Waarborgfonds. Iedereen kan daarop in voorkomende gevallen een beroep doen, maar er zijn vanzelfsprekend wel spelregels waaraan moet worden voldaan. Of je nu voetganger, fietser of eigenaar van een motorvoertuig bent, dat maakt niet uit.

Maar wel belangrijk is dat uw schade is veroorzaakt door een motorrijtuig. Met andere woorden: als er een fiets tegen uw auto is gevallen en de eigenaar van de fiets is onbekend, dan zal het Waarborgfonds deze schade nooit vergoeden. Is er op de parkeerplaats een motorrijtuig tegen uw auto aangereden en er is schade, dan kunt u deze verhalen bij het Waarborgfonds als u aan een aantal voorwaarden kunt voldoen.

Het kan ook voorkomen dat u als fietser door een auto wordt aangereden. U valt en u bezeert zich. De automobilist neemt niet de moeite om te stoppen. Pas na een poosje dringt het tot u door dat de automobilist is doorgereden en dat u geen kenteken heeft genoteerd. Ook de getuigen die het ongeval hebben zien gebeuren hebben niet de tegenwoordigheid van geest gehad het kenteken van de auto te noteren. Vraag dan in ieder geval aan de getuigen hun naam, adres en telefoonnummer, want dan heeft u het bewijs voor het Waarborgfonds dat de aanrijding met een motorrijtuig is gebeurd.

Spelregels
Vanzelfsprekend stelt ook het Waarborgfonds bepaalde eisen aan het claimen van een schade. U kunt niet klakkeloos elke schade die u niet vergoed krijgt bij het Waarborgfonds claimen. Er zijn een aantal spelregels waaraan u zeker moet voldoen en op basis waarvan het Waarborgfonds de claim in behandeling zal nemen.

  • het moet vaststaan dat niet uzelf, maar een tegenpartij aansprakelijk is voor de schade;
  • de schade moet zijn veroorzaakt door een motorrijtuig of een daaraan gekoppelde aanhangwagen;
  • u moet direct aangifte doen bij de politie ter plaatse;
  • u moet twee onafhankelijke getuigen hebben (noteer namen en adressen)

autoschade met onbekende dader Voor alle schades geldt dat de gebeurtenis moet zijn gezien door ooggetuigen. Voor parkeerschades geldt dat de ooggetuigen moeten hebben gezien dat het motorrijtuig onbeschadigd is geparkeerd en vervolgens beschadigd is aangetroffen, zonder dat het motorrijtuig tussen de eerste en tweede waarneming is verplaatst. Dus let op dat u niet met uw auto gaat rijden (ook niet naar het dichtstbijzijnde politiebureau) zonder dat u getuigen heeft die bovenstaande kunnen bevestigen.

Voorwaarden
U kunt een beroep doen op het Waarborgfonds indien u in Nederland schade heeft geleden in het verkeer veroorzaakt door bijvoorbeeld:

  • een onbekend gebleven motorrijtuigbestuurder die is doorgereden na het ongeval;
  • een niet-verzekerde motorrijtuigbestuurder;
  • een bestuurder van een gestolen motorrijtuig, die wist dat het voertuig was gestolen (schade aan het gestolen voertuig kan niet worden vergoed);
  • een motorrijtuig, verzekerd bij een verzekeraar die in staat van onvermogen verkeert (failliete verzekeraar);

een motorrijtuigbestuurder die op grond van gewetensbezwaren is vrijgesteld van de verplichting tot verzekering en met wie de schade niet of niet volledig geregeld kan worden.

Eigen risico
Hoe vervelend ook, maar het claimen van een schade bij het Waarborgfonds brengt weer een heleboel rompslomp met zich mee. U moet immers een schadeaangifteformulier invullen. En de getuigen moet worden gevraagd hun verhaal op papier te zetten (getuigenverklaring) waarna het Waarborgfonds de schade in behandeling kan nemen.

Vanaf 1 juni 2007 geldt dat bij schade door een bekend maar onverzekerd voertuig het Waarborgfonds geen eigen risico meer hanteert. Bij schade door een onbekend gebleven motorrijtuig bedraagt het eigen risico €250. Voor letselschade geldt geen eigen risico.

Bron: Overgeld


Gerelateerde artikelen
Wij horen graag uw reactie!

Zo kunnen we het nieuwsaanbod nog meer op uw wensen afstemmen.

XHTML: De volgende tags zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>ANWB