Autoschade in het buitenland

Date juni 6, 2008

Ieder jaar gaan er veel mensen met de auto op vakantie. Een vakantie kan aardig in het water vallen indien je betrokken raakt bij een ongeval. Het kan dan in ieder geval een wat meer geruststellende gedachte zijn, indien je weet wat je kunt verwachten. In dit artikel gaan we kort in op de financiële en praktisch stappen bij ongevallen in het buitenland. Ook worden belangrijke en bruikbare tips gegeven.


De verkeerssituaties in het buitenland kunnen heel anders zijn dan je in Nederland bent gewend; verkeersborden kunnen anders zijn opgesteld en de rijstijl van de medeweggebruikers kan anders zijn. Dit kan – in combinatie met vermoeidheid – eventueel tot een ongeval leiden. Dat is erg vervelend, zeker als er letsel bij komt kijken.

Schade door een ongeval met derden
Indien je zelf schuld hebt aan een ongeval, keert je verplichte Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering uit. Als jezelf ook schade hebt dan keert je verzekering uit als je een volledige casco verzekering hebt afgesloten. Indien de tegenpartij schuldig is aan de schade, zal deze partij jouw schade moeten vergoeden. Als jij casco bent verzekerd, of een verkeers- of verhaalsrechtsbijstand hebt, zal de schade worden verhaald door de verzekeraar. Indien je enkel WA bent verzekerd, zal je de schade aan jouw voertuig zelf moeten verhalen. Dit kan snel gaan via het Nederlands Bureau Motorrijtuigen.

De schade dient ter plekke te worden afgehandeld. Dat wil zeggen, dat er een Algemeen en Internationaal schadeformulier dient te hebben om de schuldvraag vast te stellen, eventueel dient er een proces-verbaal te worden opgesteld. Probeer zoveel mogelijk informatie in te winnen van de tegenpartij en bel altijd de Verzekeraars Hulp.

Eenzijdige schade
Indien je met jouw voertuig zelf ergens tegen aan rijdt, moet je altijd eerst bekijken of de schade direct gerepareerd dient te worden. Stel jouw verzekeringsmaatschappij op de hoogte, zij zullen jou verder vertellen wat je moet doen om de schade zo beperkt mogelijk te houden. Als je enkel een WA- of beperkt casco verzekering hebt is de schade aan het voertuig voor jouw eigen rekening. Je dient ook weer het nummer te bellen bij een ongeval – De Verzekeraars Hulp Dienst (VHD).

Mocht er sprake zijn van doorrijden, vernieling aan of diefstal van jouw auto dan moet je jezelf de vraag stellen of de schade direct gerepareerd dient te worden of niet. Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet je aangifte doen en de verzekeringsmaatschappij op de hoogte te stellen. Zij zullen je verder van dienst zijn. Als je enkel WA bent verzekerd, is de schade voor jouw eigen rekening. In enkele gevallen kan er sprake zijn van betalingen uit het waarborgfonds. Je dient ook weer het nummer te bellen bij een ongeval – De Verzekeraars Hulp Dienst (VHD).

VerzekeringsHulpDienst (VHD)
Bij een schade is het altijd verstandig om direct informatie in te winnen. Het beste is om het alarmnummer te bellen op de voorzijde van jouw groene kaart. Je krijgt dan hulpverlening via de VerzekeringsHulpDienst- www.vhd.nl. Dit is een organisatie welke hulpverlening biedt bij ongevallen en heeft een zeer uitgebreid internationaal netwerk en is 24 uur per dag bereikbaar. Vrijwel alle verzekeraars zijn daarbij aangesloten.

Deze grote hulpdienst zal jou veel zaken uit handen nemen: denk aan eventueel vervangend vervoer, eventueel verkoop van het wrak daar of schadeherstel. Ook bekommeren zij zich over gewonden en eventuele repatriëring.

Nederlands Bureau der Motorrijtuig Verzekeraars
De verzekeraars regelen de schade onderling. Zij zoeken de vertegenwoordiger van de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij in het eigen land; dus indien je schuldig bent zal de buitenlandse verzekeraar de vertegenwoordiger in dat land van jouw verzekeringsmaatschappij zoeken en deze aansprakelijk stellen om de schade verhaalt te krijgen.

Indien je niet schuldig bent, zal jouw verzekeringsmaatschappij de vertegenwoordiger van de tegenpartij in Nederland zoeken en deze aansprakelijk stellen. Indien je niet schuldig bent aan een ongeval en niet bent verzekerd voor het verhalen van de schade, kan je persoonlijk de tegenpartij in het buitenland aansprakelijk stellen. Het Bureau helpt jou daarbij.

Alle verzekeraars van de Europese Unie hebben een vertegenwoordiger in ieder land aangewezen. Zo worden moeizame trajecten m.b.t. taal, formulieren en wetgeving vereenvoudigd. Je vindt deze bureaus op de achterzijde van uw groene kaart of op www.nederlandsbureau.nl

Groene kaart
Op de groene kaart staan belangrijke gegevens: hoe en waar je bent verzekerd, telefoonnummers bij ongevallen of schades in het binnen- of buitenland en de gegevens van alle europees aangesloten bureaus.

Als u met de auto op vakantie gaat is een groene kaart uitermate belangrijk. Het is het eerste bewijs dat je bent verzekerd in het buitenland. Vergeet jouw handtekening niet te zetten, anders heb je de kans dat je niet bent verzekerd. Ook moet uiteraard de premie voor de autoverzekering zijn voldaan.

Schade zonder ongeval in het buitenland
Je kunt op vele manieren financieel ongerief verzekeren. In dit artikel hebben we het over ongevallen en schade met of aan de auto. De dekkingen bij een reisverzekering dekken ook schades die niet direct gerelateerd zijn aan ongevallen- denk aan diefstal van de goederen etc. Ook de ‘pech onderweg’- dekkingen hebben niet alleen te maken met een ongeval, maar vaak met pech aan het voertuig zelf en eventueel vervangend vervoer.

Bron: Mistermoney.rtl.nl


Gerelateerde artikelen
Wij horen graag uw reactie!

Zo kunnen we het nieuwsaanbod nog meer op uw wensen afstemmen.

XHTML: De volgende tags zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>ANWB