Teveel betaalde bijdrage Zorgverzekeringswet wordt terugbetaald

Date juli 7, 2008

Komende maand betaalt de Belastingdienst teveel betaalde bijdragen voor de Zorgverzekeringswet terug. U komt in aanmerking voor zo’n teruggaaf als u voldoet aan de volgende 2 voorwaarden. Ten eerste: U had in 2007 gelijktijdig meer werkgevers of uitkeringen. En ten tweede moeten uw inkomsten hoger dan € 30.623 zijn geweest.


De betaalde inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (op uw loonstrookje verwoord als: bijdrage Zvw) wordt rechtstreeks aan u uitgekeerd wanneer u AOW, (pre)pensioen, VUT of lijfrenten ontvangt. Dan hebt u van uw werkgevers of uitkeringsinstanties namelijk geen vergoeding ontvangen voor de bijdrage Zvw die zij hebben ingehouden op uw loon of uitkering.

Hebt u van uw werkgevers of uitkeringsinstanties wel een vergoeding ontvangen voor de bijdrage Zvw die zij hebben ingehouden op uw loon of uitkering? Dan betaald de Belastingdienst de teruggaaf aan uw werkgever of uitkeringsinstantie. Zij verwerken deze teruggaaf zodat u een deel van de teruggaaf ontvangt.

In de maand dat uw werkgevers of uitkeringsinstanties de teruggaaf verrekenen, houden zij minder loonbelasting/premie volksverzekeringen in op uw loon of uitkering.

Zij kunnen er ook voor kiezen het hele bedrag van de teruggaaf apart aan u uit te betalen. U hoeft over dit bedrag dan geen belasting meer te betalen.

Sinds 1 januari 2006 moet iedereen die in Nederland woont of werkt een zorgverzekering afsluiten. De zorgverzekering bestaat uit een basispakket. Daarnaast is er de mogelijkheid om aanvullende verzekeringen af te sluiten. U betaalt een premie aan uw zorgverzekeraar en een inkomensafhankelijke bijdrage aan de overheid. Afhankelijk van uw inkomen hebt u recht op zorgtoeslag.

Voor de zorgverzekering betaalt u premie aan uw zorgverzekeraar. De hoogte van deze premie is per zorgverzekeraar voor iedereen met hetzelfde basispakket gelijk.

Naast de premie aan uw zorgverzekeraar betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage aan de overheid. Hoe hoger uw inkomen is, hoe hoger uw bijdrage.

Hebt u geen bericht ontvangen over de teruggaaf van te veel ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw), maar denkt u dat u wel te veel bijdrage hebt betaald? U kunt zelf nagaan of u in aanmerking komt voor een teruggaaf met het hulpmiddel ‘Teruggaaf bijdrage Zvw‘.

De Belastingdienst verwijst werkgevers voor meer informatie over de teruggaaf naar paragrafen 5.6 en 6.3 van het Handboek Loonheffingen 2008 .

Kleine teruggaven
Eerder deze week maakte de Belastingdienst al bekend dat werkgevers kleine teruggaven niet in de loonadministratie hoeven te verwerken. Daarnaast mogen werkgevers die kleine teruggaven netto doorbetalen aan hun werknemers.

Bron: Telegraaf


Gerelateerde artikelen
Wij horen graag uw reactie!

Zo kunnen we het nieuwsaanbod nog meer op uw wensen afstemmen.

XHTML: De volgende tags zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>ANWB