Woekerpolis was te voorkomen

Date april 1, 2008

Verzekeraars en financieel adviseurs konden al vanaf 2000 het schandaal met de dure woekerpolissen en dito pensioenen voorkomen. Maar verzekeraars hielden dit keihard tegen. Dat zegt klokkenluider Peter Blok, zelf adviseur. “Klanten betalen sindsdien aantoonbaar te veel. Hun adviseurs hebben kilo’s boter op het hoofd.”


Sinds 2000 mag het advies per uur worden gerekend. Dat pakt veel goedkoper uit dan de provisie die in procenten van de jaarpremie wordt becijferd. Maar het urentarief van Blok, in 2001 door KPMG op 20% minder kosten voor de klant geraamd, werd ‘gekilled’ door de verzekeraars. “Die legden een keiharde boycot op”, zegt Blok.

Volgend jaar moeten de beloningen en de kosten van beleggingsverzekeringen voor de klanten inzichtelijk worden gemaakt. De verzekeraars en de adviseurs schuiven de verantwoordelijkheid voor wie dat totale overzicht presenteert naar elkaar toe. “Want klanten schrikken zich straks rot”, zegt Blok, “die gaan slaan.”

Hij zag die bui eerder hangen. “Ik waarschuw collega’s, nok nou met die hoge kosten, want klanten pikken het niet”, zegt Blok. “In Groot-Brittannië leidde die openheid er mede toe dat van de 50.000 advieskantoren er nog 5.000 overbleven.”

Dreigementen

De eerste telefoontjes en dreigementen van adviseurs zijn al binnen. Vorige week kondigde Blok in De Telegraaf een serie rechtszaken tegen de verzekeraars met collectieve bedrijfspensioenverzekeringen van klanten aan. Blok wil bij verscheidene rechters afdwingen dat verzekeraars compensatie gaan betalen voor de te hoge kosten. Hij werd meteen daarna bedreigd. “Hele scheldkanonnades aan de telefoon. Ik zou mijn eigen het nest bevuilen”, zegt Blok, die al 35 jaar in het vak, zit.

“Ik ben niet roomser dan de paus; ik heb tot 2000 zélf van die hoge provisies geprofiteerd. Ik heb er goed aan verdiend en heb ook de snoepreisjes van verzekeraars geaccepteerd. Maar daarna kón het anders, en heb ik dat gedaan. Maar de verzekeringsbranche bleef haar zakken vullen ten koste van klanten. Ik heb een polis met een ton aan provisie en kosten gezien, een tón.”

Delict

De adviseur die voor 2000 van verzekeraars ontvangen provisie en bonus aan klanten teruggaf, pleegde een economisch delict. Verzekeraars erkennen dat van beleggingsverzekeringen eerst 40% aan beloning, kosten en aanvullende verzekeringen opgaat voordat ermee wordt belegd. “Die onttrekking in het begin leidt tot cumulatieve achterstand die je nooit meer goedmaakt.”

Een koopsompolis van DBV bijvoorbeeld toont dat pas na zes jaar de jaarlijkse premie weer op de startsom staat, en nog niets is verdiend. De provisie kost klanten tienduizenden euro’s. “Het gaat om te hoge kosten, niét om tegenvallende resultaten bij beleggingen, zoals verzekeraars mensen wijs maken.”

Rookgordijnen

Commissie De Ruiter adviseerde na de woekeraffaire in 2007 heldere beloningsmodellen. Ombudsman Jan Wolter Wabeke wil een lagere kostenafslag op het rendement per fonds voor te dure woekerpolissen. Blok: “Maar er is geen mens die dat snapt. Dat weten ze. Zeg gewoon: een polis van een tientje, daar gaat twee euro aan kosten af. Dat is taal, dat snapt tante Toos.”

Vanwege zulke ‘rookgordijnen’ stelt Blok voor dat klanten zelf actie ondernemen voor alle polissen met een spaarvorm, de vut- en pensioenpolis tot en met de gouden handdruk. “Vraag bij de verzekeraar op wat nú de afkoopwaarde is als je zou stoppen, en vraag wat vanaf 2000 de waarde op de einddatum van de polis is, als je vanaf 1 april geen premie meer betaalt. Dat schept helderheid over wat je met je geld hebt bereikt en wat er straks uitkomt. Ik denk dat mensen schrikken.”

Het afkopen van de polis is erg duur. Maar er is mogelijk een juridische uitweg. Wist de klant vooraf dat zijn verzekering voor een studerend kind zo weinig zou opbrengen, dan was hij de polis nooit aangegaan. De verzekeraar en adviseur hebben ‘ongeoorloofd gezwegen’, stelt Blok. “Juridisch is dat dwaling en onrechtmatige verrijking. Het leidt tot vernietiging van het contract, verzekeraars moeten de inleg en een vergoeding terugbetalen”, aldus Blok, die hiertoe met advocaten samenwerkt.

Leidsman

De adviseur blijft broodnodig, zegt hij paradoxaal genoeg. “Want de financiële wereld wordt steeds ingewikkelder. Zonder leidsman komt een consument nergens. Maar die adviseur moet kiezen: onafhankelijk voor de klant werken of feitelijk in dienst zijn bij de verzekeraar.” Vaak wordt een startend kantoor voorgefinancierd door de verzekeraar, de beloning komt deels uit dezelfde hoek. “Dan zit je er feitelijk toch aan vast.”

Niet de adviseur, maar de verzekeraar is juridisch verantwoordelijk voor de hoge kosten, zegt Blok. “De tussenpersoon staat in geen enkel contract. De verzekeraar ontwikkelt de polis, berekent de kosten. En het contract wordt altijd tussen verzekeraar en klant afgesloten.”

Een groep van 150 kantoren op zo’n zesduizend werkt net als Blok sinds kort met uurtarief. Het Verbond van Verzekeraars omarmt overigens het uurtarief ook.

Gefrustreerd

De eerste poging van Blok in 2000 om met uurtarief te werken werd gefrustreerd. Hij benaderde KPMG. De top van dit grote adviesbureau noemde het uurtarief in een memo van september een haalbaar alternatief met voldoende potentieel. Bovendien werkte die beloningsvorm al in de advocatuur en it-wereld. KPMG nam Blok zelfs in dienst. Ze richtten zich op kostenbesparing voor het mkb.

In maart 2001 schreef KPMG in een intern memo dat Hans de Boer, voorzitter van MKB Nederland, vond dat het uurtarief “commerciële slagingskansen” heeft. Kosten voor verzekeringen in het hele mkb, aldus KPMG, konden met liefst 20 procent omlaag. “We zouden wel eens erg veel geld kunnen verdienen”, aldus het memo. De Boer wijst wel op ‘de marktorde’: “gevoeligheden in termen van verlies van marge voor het bestaande establishment van intermediairbedrijven” (adviseurs, red.).

Gevoelig ligt ook dat kosten van verzekeraars en banken openbaar worden, schrijft KPMG-topman Ron Wijnstekers. Dat De Boer “niet direct staat te juichen is niet onlogisch, gezien het feit dat 4000 assurantietussenpersonen lid zijn van MKB Nederland”. MKB Nederland wil pas verder mits KPMG steun polst bij ‘het gevoelige klantenbestand’, de verzekeraars en banken.

“Kort daarna trok KPMG zich opeens terug”, reageert Blok. Een memo ondersteunt dat. “Sluitend papieren bewijs van invloed van verzekeraars heb ik niet. Maar mij is door KPMG’ers wel letterlijk verteld dat het kantoor mocht kiezen: of dit uurtarief voor klanten invoeren en grote banken en verzekeraar als klanten kwijt raken of met provisie doorgaan. Dat machtsblok beschermt provisie nóg, omdat ze zo godsgruwelijk veel aan klanten verdienen. Laat klanten stemmen met hun voeten.”

Bron: Overgeld


Gerelateerde artikelen
Wij horen graag uw reactie!

Zo kunnen we het nieuwsaanbod nog meer op uw wensen afstemmen.

XHTML: De volgende tags zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>ANWB